Eski Tarih

Satuk Buğra Han’ın Hayatı

Satuk Buğra Han kimdir?

İslamiyet’i yaymak için başlattığı savaşlar ile, ülke topraklarını büyük ölçüde genişletmiş olan Satuk Buğra Han, milyonlarca kişinin Müslüman olmasına sebeb olmuştur.

İlk Müslüman ve Türk hükümdarı olan Satuk Buğra Han  895 yılında Kaşgar’da dünyaya geldi. Babası Bezir Han’ı küçük yaşta kaybettiği nedenden dolayı amcası ve üvey babası olan Oğulcak Kadır Han’ın himayesinde büyümeye başladı.
İslamiyeti henüz 12 yaşında iken, Samanoğulları kabilesine mensup olan Nasır bin Ahmed adlı bir İslam alemcisi tarafından öğrendi. Müslüman olmayı kabul ettikten sonra ismini Abdülkerim olarak değiştirdi ve hayatını İslamiyet’in bir parçası olarak yaymak için harcadı. 25 yaşına geldiğinde artık Müslüman olduğunu açıkladı. Bu duruma tepki gösteren amcası ile zorlu bir mücadeleye girişti. İlk olarak Atbaşı kalesini fethetti. Ardından üç bin kişilik muazzam bir ordu ile Kaşgar beldesinin üzerine doğru yürüdü ve amcası Oğulcak Kadır Han‘ı vahşice öldürdü. Ülkede egemenlik ve hakimiyeti sağlayıp birliği kendi komutasında yeniden kurdu. Türk ülkelerinde İslamiyeti hızla yayma başarısı gösterdi. Ebü’l-Hasan Muhammed gibi İslam alimleri müslümanlık yolunda, kendisine epey yol gösterdi.
Satuk Buğra Han, kendi himayesinde ve ordusunun daha sonra yaptığı savaşlarda Yağma, Çiğil ve Oğuz boylarında yerleşmiş bulunduğu Türkistan şehirlerini işgal ederek ele geçirdi. Bu dönemde  koca karahanlılar Devletinin doğu kısmına hakim olan Büyük Kağan Bazır Arslan Han Çinlilerden yardım alarak 924 yılında komutan Satuk Buğra Han‘a karşı savaş açtı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir